Terapi og behandling

Psykiske plager kan uttrykke seg i mange ulike former. Slike plager blir ofte livshemmende og fører til en forringelse av livet. Enkelt sagt blir livet rett og slett tristere, gråere og mer skummelt enn det trenger å være. Grunnlaget for all terapi er et godt samarbeid mellom klienten og terapeuten. Den vanligste formen for terapi er samtaleterapi, der klienten og psykologen snakker sammen for å utforske problemene. Psykologens ansvar er å legge trygge rammer for prosessen og å hjelpe klienten videre. Ingen behandlingsperiode er helt like. Noen har behov for å gå i terapi over lengre tid, og andre kan ha behov for noen få timer. Noen ønsker terapi ofte, andre vil ha terapi sjeldnere. For noen blir temaer fra oppvekst og barndom helt sentrale å jobbe med, for andre er det viktigst å få hjelp til utfordringer og problemer de står i akkurat nå.

Bestill time
office

Noen vanlige tema i terapien:

Det kan være mange grunner til å ta kontakt med psykolog, her finner du noen eksempler på typiske tema som kan komme opp i terapien.

 • Ta livsvalg
 • Utbrenthet
 • Tvangstanker og -handlinger
 • Lav selvfølelse
 • Kjærlighetssorg
 • Sosial usikkerhet
 • Håndtere livskriser
 • Angst
 • Avhengighet
 • Semmert kroppsbilde
 • Bearbeide traumer og tap
 • Sinnemestring
 • Utfordringer i nære relasjoner
 • Depresjon
 • Konflikter
 • Stressmestring
 • Spiseforstyrrelser
 • Karriereutvikling